Romodrom o.p.s.

Slánská pobočka organizace Romodrom o.p.s. poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací programy lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Poskytované služby:

  • vzdělávací centrum pro předškolní děti – určeno pro děti 3-7 let (předškolní), zvyšování účasti dětí ze sociálně slabšího prostředí v předškolním vzdělávání,
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – určeno pro žáky ZŠ, cílem aktivity je podpořit žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání,
  • podpora a spolupráce s rodiči – cílem aktivity je motivace rodičů k podpoře vzdělávání jejich dětí, spolupráce a komunikace rodin s důležitými aktéry, kteří se přímo nebo nepřímo dotýkají jejich dětí.
Adresa: Wilsonova 599, Slaný
Telefon:  
Mobil: 778 474 898 – Mgr. Šárka Šilhanová, vedoucí
E-mail: sarkasilhanova@romodrom.cz
Web: http://www.romodromcz.cz/new/index.php