Centrum na podporu integrace cizinců – Kladno

Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky České republiky ve vztahu k cílové skupině cizinců, kteří jsou z tzv. třetích zemí (mimo EU) a legálně pobývají na území ČR. Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti.

Aktivity pro klienty (konkrétně dle jednotlivých poboček): sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy, provoz internetového pracoviště a knihovny, komunitní pracovníci, vzdělávací, kulturní a společenské akce.

Koordinační aktivity – realizace pravidelných setkání platformy; spolupráce se všemi relevantními partnery v oblasti integrace, zejména krajů, místních samospráv a zaměstnavatelů, při řešení dopadů pracovní migrace v jednotlivých regionech; monitoring cílové skupiny v regionu.

Uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na internetových stránkách.

Adresa: Cyrila Boudy 1444, Kladno – Kročehlavy
Telefon: 325 630 546
Mobil: 770 193 163, 776 682 468 
E-mail: ickladno@suz.cz
Web: http://www.integracnicentra.cz/kladno/