Terapeutická komunita Kladno – Dubí

Terapeutická komunita Kladno – Dubí spadá pod Zařízení sociální intervence Kladno a nabízí pobytový resocializační program lidem, kteří mají problém se závislostí na návykových látkách. Zaměřuje se nejen na jedince problematicky užívající nelegální látky, ale také na lidi s lékovou závislostí, závislostí na alkoholu a patologické hráče. Nabízí dlouhodobý pobytový psychoterapeutický program podpořený strukturovaným programem, pravidly a aktivitami k obnovení psychických a fyzických sil, k získání sociálních a pracovních dovedností, zkvalitnění komunikačních dovedností, upravení vztahů v rodině i mimo ni, přijetí zodpovědnosti.

Program je určen mužům a ženám od 17 let (v indikovaných případech 16ti) do 64 let, kteří absolvovali léčbu závislosti na  alkoholu, nealkoholových drogách, včetně lékové závislosti a hazardu (minimálně detoxifikaci ve zdravotnickém zařízení), a kteří se  rozhodli své nově nabyté zkušenost z léčby upevnit dlouhodobým terapeutickým programem (nejčastěji mezi 6 až 12 měsíci).

Adresa: ul. Gen. Eliáše 483, Kladno – Dubí 
Telefon: 312 285 074
Mobil: 727 941 733 
E-mail: tk@zsi-kladno.cz  
Web: https://www.zsi-kladno.cz/terapeuticka-komunita-kladno–dubi