Psycholog, psychoterapeut

Psycholog se řadí mezi pracovníky pomáhajících profesí, jeho působení lze odlišit na psychoterapii a psychologické poradenství. Na rozdíl od psychiatra nepředepisuje psychofarmaka. Psychoterapie si klade za cíl dosáhnout hlubších osobnostních změn, v poradenství jde o pomoc člověku, jehož chování i prožívání je v normě, ale který se v současnosti nachází v obtížné životní situaci (rodinná krize, pracovní stres…). Cílem je překonání a odstranění aktuálních potíží.

  • ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE SLANÝ

Ordinace nabízí kompletní psychoterapeutické, poradenské i diagnostické a lektorské služby. Pro pojištěnce zdravotních pojišťoven ČPZP, VZP, OZP a VoZP jsou služby (kromě párové terapie) hrazeny ze zdravotního pojištění.

Mgr. Daniela Saifrtová

MUDr. Radana Syrovátková (Šourková)

Mgr. Ivona Matějů

Mgr. Dominika Ranková

PhDr. Andrea Kalinová

Služby pro děti: Mgr. Iva Křečková – psychologické poradenství dětem, adolescentům, dospělým, jednotlivcům, rodinám. Konzultace za přímou platbu 600Kč/50min. Konzultaci je možno objednat telefonicky +420 604 289 087 nebo mailem: ikreckova@centrum.cz

Adresa: Lázeňská 228/3, Slaný
Telefon:  
Mobil: 735 055 069
E-mail: saifrtova@volny.cz
Web: http://www.psychologslany.cz/index_sl.html      
  • Mgr. Klára Kolátorová

Psychoterapeutka poskytující individuální, párové i rodinné poradenství/psychoterapii a také seberozvojový koučink v Kladně i ve Slaném. Služby jsou hrazené: individuální psychoterapie/koučink 800Kč/hod, párová a rodinná psychoterapie 1400Kč/hod.

Adresa:  Saskova 1961, Kladno
Telefon:  
Mobil: 724 647 085
E-mail: klara.kolator@gmail.com
Web: http://klarakolatorova.cz/      
  • PhDr. Dagmar Nosilová

Klinický psycholog a terapeut. Nabízí psychodiagnostiku, individuální psychoterapii, párovou i manželskou terapii, rodinnou terapii, krizovou intervenci, psychologické poradenství. Služby jsou pro pojištěnce VZP, ČPZP, ZPMVČR hrazené ze zdravotního pojištění (kromě manželské terapie).

Služby pro děti a mladistvé: psychologická diagnostika (posuzování rozumových schopností, osobnostních i dalších předpokladů), terapeutická činnost, psychologické poradenství pro děti a rodiče, poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi.

Adresa: Vepřkova 1220, Slaný
Telefon:  
Mobil: 725 753 653
E-mail: nosilova@gmail.com
Web: http://www.psycholog-slany.cz      
  • PhDr. Katka Pešková

Poradenství, psychoterapie, arteterapie. U všech uvedených služeb je možné využít individuální konzultace, párové konzultace, rodinné konzultace. Konzultace za přímou platbu 600Kč/hod, v páru 800Kč/hod.

Cílené cvičení oslabených oblastí u dětí: cvičení pro rozvoj pozornosti u předškolních dětí, cvičení pro rozvoj pozornosti KUPOZ, cvičení pro rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí, cvičení pro rozvoj jemné motoriky pro 3-4 leté děti.

Adresa: Wilsonova 597/1, Slaný
Telefon:  
Mobil: 776 134 539
E-mail: katka.peskova@post.cz
Web: http://www.katkapeskova.cz
  • Mgr. Barbora Dědičová

Psycholog a rodinný terapeut. Krátkodobé poradenství pro rozvoj osobnosti a krizové životní situace, dlouhodobá individuální psychoterapie pro klienty od 16 let, párové poradenství, rodinné poradenství, práce s traumatem u dětí i dospělých. Konzultace za přímou platbu 600Kč/hod, párová či rodinná 800Kč/hod.

Adresa: Wilsonova 597/1, Slaný
Telefon:  
Mobil: 792 343 342
E-mail: terap.dedicova@seznam.cz
Web: http://terapieslany.eu