Raná péče

je především terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby, pomáhá rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění hendikepu dítěte.

  • CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, o.p.s.

Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky – sociální služby (raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství), informační a vzdělávací služby a kulturně osvětovou činnost.

Adresa: Hábova 1571/22, Praha 5 – Stodůlky
Telefon: 235 517 313
Mobil:  
E-mail: detskysluch@detskysluch.cz
Web: http://www.detskysluch.cz/  
  • SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, z.s.

Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením. Služby rané péče poskytované na území hl.m Prahy, Středočeského kraje a Karlovarského kraje

Adresa: Klimentská 2, Praha 1
Telefon: 224 826 858
Mobil: 777 234 036
E-mail: centrum@ranapece.cz
Web: www.ranapece.cz
  • STŘEDISKO ROSA, z.s.

Cílem programu pro rodiny se zdravotním postižením je pomáhat celé rodině vyrovnat se s postižením dítěte, najít optimální výchovné postupy, umožnit dítěti co největší rozvoj jeho schopností. Rodičům pomáhá orientovat se v problematice zdravotně postižených, připravovat podmínky pro vstup dítěte do školky, školy. Služby pro rodiny s dětmi od narození (raná péče), až do věku školního.

Adresa: Římská 2846, Kladno
Telefon: 312 267 917, 312 262 121
Mobil:  
E-mail: info@strediskorosa.cz
Web: https://www.strediskorosa.cz  
   
  • RANÁ PÉČE DIAKONIE (Diakonie ČCE – pracoviště Praha a Středočeský kraj)

Raná péče Diakonie je terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku.

Adresa: Machatého 683/10, Praha 5
Telefon: 235 518 392
Mobil:  
E-mail: info@rana-pece.cz
Web: http://www.rana-pece.cz  
  • EDA cz, z. ú.

Ranou péči od EDY mohou využít rodiče nebo jiné osoby pečující o dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do 7 let.

Adresa: Filipova 2013/1, Praha 4 – Chodov
Telefon: 224 826 860
Mobil: 724 400 820
E-mail: info@eda.cz
Web: www.eda.cz  
  • KOLPINGOVA RODINA SMEČNO

Středisko rané péče Slaný se zaměřuje na  podporu rodin s dítětem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, dětskou mozkovou obrnou, ADHD a s poruchou sluchu. Ucelený program pro podporu rodin s dítětem se závažným nervosvalovým onemocněním SMA (spinální muskulární atrofie).

Adresa: U Zámku 5, Smečno
Telefon:  
Mobil: 777 222 425 – Mgr. Jolana Kopejsková – vedoucí rané péče
E-mail: jolana.kopejskova@dumrodin.cz 
Web: http://www.dumrodin.cz/rana-pece–.html