Ada+ závislostní chování děti a dorost

Specializované pracoviště pro adiktologickou práci s nezletilými klienty. Ambulance a poradna nabízí komplexní péči o „skorodospělé“ klienty a jejich rodiny, poskytuje služby léčby závislostí a psychologického poradenství. Práce s celým rodinným systémem představuje individuální a skupinovou terapii, psychiatrickou, psychologickou a adiktologickou diagnostiku, socioterapii a rozvojové aktivity.

Klienty služby jsou především uživatelé návykových látek (např. marihuany a stimulancií) a také hráči počítačových her a nadměrní uživatelé mobilních telefonů. Terapeutický tým tvoří psychiatr, adiktolog, psychologové, sociální pracovnice a terapeuti.

Přijímací den nových klientů je ve středu v době od 8:00 – 15:00 hodin, je možné se dostavit bez předchozího objednání. Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.

Adresa: Jana Palacha 1620, Kladno
Telefon: 312 292 339
Mobil: kontakty na jednotlivé pracovníky na webových stránkách
E-mail: terapie@zsi-kladno.cz
Web: https://www.zsi-kladno.cz/ada-zavislostni-chovani-deti-a-dorost