Manželská a rodinná poradna

Poradenství, podpora, provázení a stabilizace rodin s dětmi, manželů, partnerů a jednotlivců v náročné  životní situaci, kterou je obtížné zvládnout vlastními silami. Klienty mohou být lidé, kteří si nevědí rady – se vztahy, s dětmi nebo sami se sebou. Podpora klientů v nalezení optimálního východiska a využití vlastního potenciálu ke zvládání náročné situace.

  • RODINNÁ PORADNA SLANÝ (Kolpingova rodina Smečno)

Cílovou skupinou poradny jsou rodiny deklarující alespoň jedním příslušníkem rodiny rodinnou krizi, páry deklarující alespoň jedním z partnerů partnerskou krizi  a jednotlivci od 16-ti let výše, kteří deklarují narušení svých mezilidských vztahů k sociálnímu okolí a ztrátu schopnosti žít běžným způsobem života. 

Adresa: Wilsonova 546, Slaný
Telefon:  
Mobil: 777 558 057, 777 558 600
E-mail: poradna@kolpingsmecno.cz
Web: http://www.kolpingsmecno.cz
  • MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA KLADNO (Zařízení sociální intervence Kladno)

Obracet se mohou lidé s potížemi v partnerském vztahu, s výchovnými starostmi, s těžkostmi kolem rozvodu, s nespokojeností sám se sebou a s problémem realizování vlastních potřeb a zájmů, s úzkostnými a depresivními stavy, které je omezují v běžném životě, v náročných životních situacích.

Adresa: Jana Palacha 1643, Kladno
Telefon: 312 292 344
Mobil:  
E-mail: poradna@zsi-kladno.cz
Web: https://www.zsi-kladno.cz/manzelska-a-rodinna-poradna