Poradna pro oběti trestných činů Kladno

Probačně mediační služba Kladno bezplatně poskytuje službu poradny pro oběti trestných činů, kde nabízí bezplatné základní právní informace, psychosociální podporu a restorativní programy (např. zprostředkování mediace). Obrátit se může každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na druh činu a následek. Poradna funguje bezplatně a anonymně, nabízí šetrný a individuální přístup.

Adresa: Gen. Klapálka 1583, Kladno
Telefon:
Mobil:727 873 140  Bc. Lucie Soukupová – poradce pro oběti trestných činů
E-mail:soukupova.pms@gmail.com
Web:https://www.pmscr.cz/images/clanky/PMS_pohled_cz_A5_obeti_obecny.pdf