Intervenční centrum Kladno

Intervenční centrum Kladno poskytuje ambulantní a terénní služby poradenského a terapeutického charakteru osobám ohroženým domácím násilím s cílem podpořit osobu ohroženou domácím násilím (a to i prostřednictvím terapeutické práce s osobami, které se dopouštějí násilí ve vztazích nebo nezletilými dětmi, které v prostředí domácího násilí vyrůstají), která se ocitla v obtížné životní situaci vlivem domácího násilí, napomoci jí v získání náhledu na situaci domácího násilí, ve které žije. Cílem práce Intervenčního centra Kladno je napomoci osobě ohrožené domácím násilím vyřešit její krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému způsobu života.

Adresa:   Jana Palacha 1643, Kladno
Telefon:  312 292 333, 312 292 334, 312 292 335 – v provozní době centra
Mobil:      605 765 883 – v provozní době centra
E-mail:    ic@zsi-kladno.cz
Web:https://www.zsi-kladno.cz/intervencni-centrum

!!! Možnost konzultace přímo ve Slaném po předchozím objednání na telefonu 312 292 334 nebo 605 765 883.

Konzultace nebo poradenství je poskytováno v zázemí prostor Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví, kancelář č. 123, Masarykovo náměstí 160/19, Slaný.