Probační a mediační služba Kladno

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Cíle činnosti PMS:

  • Integrace pachatele – probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
  • Participace poškozeného – probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
  • Ochrana společnosti – probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.
Adresa: Nám. 17. listopadu 2840, Kladno
Telefon: 312 602 591
Mobil: 737 247 438 – vedoucí střediska Mgr. Eva Sedlaříková
E-mail: esedlarikova@pms.justice.cz
Web: https://www.pmscr.cz/scripts/stredisko.php?id=113