Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Stochov

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) Stochov je součástí Dětského centra Kladno.

Posláním ZDVOP je poskytnout bez odkladu bezpečné zázemí, ochranu a odbornou pomoc dětem od 0 do 18 let:
• které se ocitly bez jakékoliv péče nebo bez péče přiměřené jejich věku;
• je-li vážně ohrožen jejich život nebo příznivý vývoj;
• které jsou tělesně, duševně týrané nebo zneužívané;
• které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva;
• jsou v jiné krizové situaci.

Adresa:Hornická 203, Stochov
Telefon:312 651 218 (NONSTOP)
Mobil:732 626 638 – vedoucí ZDVOP Bc. Ladislava Čejková
E-mail:cejkova@dckl.cz – vedoucí ZDVOP Bc. Ladislava Čejková
Web:http://www.dckl.cz/index.php/zarizeni-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc