Pedagogicko-psychologická poradna

PPP pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla ve věku od 3 do 19 let). Zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením. PPP poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenstvím, zvláště dětem s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

  • Pedagogicko-psychologická poradna Kladno
Adresa: Cyrila Boudy 2953, Kladno
Telefon: 312 661 044
Mobil: 733 640 082
E-mail: kladno@pppsk.cz
Web: http://www.pppstredoceska.cz/index.php  
  • Pedagogicko-psychologická poradna Mělník
Adresa: Bezručova 109, Mělník
Telefon: 315 623 045
Mobil: 775 623 045, 774 270 302
E-mail: melnik@pppsk.cz
Web: http://www.pppstredoceska.cz/index.php  
  • Pedagogicko-psychologická poradna Rakovník
Adresa: Františka Diepolta 1576, Rakovník
Telefon: 313 518 271
Mobil: 739 057 238
E-mail: rakovnik@pppsk.cz
Web: http://www.pppstredoceska.cz/index.php  
  • Pedagogicko-psychologická poradna Louny
Adresa: Postoloprtská 2636, Louny
Telefon: 415 652 323
Mobil: 602 116 999
E-mail: louny@pppuk.cz
Web: https://www.pppuk.cz/poradny/louny  

Školské poradenské zařízení – SPC a PPP KOLOBĚŽKA

Soukromé Školské poradenské zařízení – SPC a PPP KOLOBĚŽKA poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Služby jsou bezplatné. Veškeré závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra.  

Adresa:Váňova 3180, Kladno
Telefon: 
Mobil:734 589 000
E-mail:mdrdova@spzkolobezka.cz
Web:http://www.spzkolobezka.cz  

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STEP, s.r.o.

Soukromá pedagogicko-psychologická poradna STEP a Vzdělávací a diagnostické středisko STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Veškeré závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny. Služby Vzdělávacího a diagnostického střediska jsou za úhradu.

Adresa: Pavlisova 2246/2, Kladno
Telefon:  
Mobil: 602 590 000
E-mail: info@ppporadna.cz
Web: https://ppporadna.cz  

SPC a PPP při soukromé mateřské škole, základní škole a střední škole Slunce, o.p.s.

Adresa: Hornická 410, Stochov
Telefon: 312 651 364 – telefon pro objednání na vyšetření
Mobil: 608 721 338 – ředitel Mgr. Jakub Dvořák
E-mail: spc-ppp@slunce.info
Web: http://www.specped.cz/