Speciálně pedagogické centrum

SPC je určeno dětem, žákům a mladistvým se speciálně vzdělávacími potřebami. Poskytuje poradenské služby rodičům, pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům z řad odborníků. Smyslem je poskytovat péči handicapovaným dětem a usnadnit jim integraci do společnosti. Specializace na péči o děti a žáky s mentálním postižením, tělesným postižením a kombinovanými vadami.

  • SPC při Základní škole Kladno, Pařížská
Adresa: Pařížská 2249, Kladno
Telefon:  
Mobil: 720 026 007
E-mail: spc.kladno@centrum.cz
Web: www.spckladno.estranky.cz
  • SPC při Základní škole Kladno, Brjanská (SPC logopedického zaměření)
Adresa: Brjanská 3078, Kladno
Telefon: 312 310 059
Mobil:
E-mail: 12zskladno-spc@seznam.cz
Web: https://12zskladno.cz/cms/spc    
  • Školské poradenské zařízení – SPC a PPP KOLOBĚŽKA   

Soukromé Školské poradenské zařízení – SPC a PPP KOLOBĚŽKA poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Služby jsou bezplatné. Veškeré závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra.

Adresa: Váňova 3180, Kladno
Telefon:  
Mobil: 734 589 000
E-mail: mdrdova@spzkolobezka.cz
Web: http://www.spzkolobezka.cz    
  • SPC a PPP při soukromé mateřské škole, základní škole a střední škole Slunce, o.p.s.
Adresa: Hornická 410, Stochov
Telefon: 312 651 364 – telefon pro objednání na vyšetření
Mobil: 608 721 338 – ředitel Mgr. Jakub Dvořák
E-mail: spc-ppp@slunce.info
Web: http://www.specped.cz/