TOSARA, z.s.

Organizace Tosara zajišťuje vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny žijící v sociálně znevýhodněném prostředí. Dětem poskytuje volnočasové a vzdělávací aktivity, v rámci kterých mají možnost získat chybějící znalosti, schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich budoucí životní dráhy. Vzhledem k zásadní roli rodiny je součástí činnosti i její aktivní zapojení.

Poskytované služby:

  • předškolní klub – poskytuje předškolní vzdělání dětem od 3 do 7 let, které nechodí do běžné mateřské školy, připravuje je na úspěšné zvládnutí 1. třídy ZŠ, které je podstatné pro další vzdělávání dětí

kontakt: Emma Vrbová, tel: 608565143, skolka@tosara.cz

  • doučování – doučování je určeno pro děti docházející na ZŠ, zaměřuje se na podporu dětí v přípravě na vyučování a zlepšení jejich znalostí v oblastech, kterým ve škole neporozuměly, hlavním cílem doučování je úspěšné zvládnutí prvního i druhého stupně základní školy a prevence přechodu za ZŠ praktickou, doučování je skupinové a individuální (přímo v rodinách)

kontakt: Kateřina Holá, tel: 774490459, doucovani@tosara.cz

  • poradenství pro rodiny – poradenství rodičům ohledně předškolního i školního vzdělávání (náležitosti přihlášky do MŠ, ZŠ, termíny, rozdíly mezi typy škol apod.) a výchovy dětí, doprovod do vzdělávacích institucí, pomoc při jednání s těmito institucemi, doporučení dalších služeb

Lucia Paušlyová, tel: 773782094, poradenstvi@tosara.cz

  • víkendové volnočasové programy – cílí na děti od 6 do 18 let, kterým nabízejí možnost volnočasového vyžití v době, kdy pro ně jiné volnočasové aktivity nejsou dostupné, učí děti přebírat zodpovědnost za kvalitní trávení svého volného času a rozvíjejí u nich další důležité komunikační a sociální dovednosti, programy jsou zpravidla tematicky zaměřené a vycházejí z metod zážitkové pedagogiky, probíhají v sobotu 1-2 x měsíčně.

Adresa: Wilsonova 546/7, Slaný
Telefon:  
Mobil: 777 653 433 – ředitelka organizace Jana Rejžková
E-mail: info@tosara.cz
Web: www.tosara.cz