Psychologická poradna pro dorost Ada+

Cílem psychologické poradny je podpořit rodiny (rodiče, děti a blízké příbuzné), jež se ocitly v nepříznivé situaci. Hlavní náplní pomoci je pravidelný poradenský kontakt s terapeuty jež poskytují sociálně terapeutické činnosti, poradenství v oblastech práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, psychodiagnostickou činnost,  edukaci, psychoterapii individuální, párovou, manželskou, rodinnou a skupinovou, nácvik sociálních a komunikačních dovedností, řešení problematiky komunikace, pochopení motivace sociálního chování druhých osob, vzájemného pochopení, empatie, schopnosti akceptace sebe i druhých osob.

 

Adresa: Jana Palacha 1620, Kladno
Telefon: 312 292 339
Mobil: kontakty na jednotlivé pracovníky na webových stránkách
E-mail: terapie@zsi-kladno.cz
Web: https://www.zsi-kladno.cz/ada-zavislostni-chovani-deti-a-dorost