Dětské krizové centrum

DKC je nestátní nezisková organizace specializovaná na odbornou pomoc zacílenou především na děti týrané (fyzicky a psychicky), zneužívané (sexuální týrání, sexuální experimentování), zanedbávané (např. pro děti, o které se rodiče nezajímají či nevnímají, co jejich děti potřebují) či jinak ohrožené na zdravém vývoji (např. násilí mezi rodiči, konflikty rodičů, časté hádky rodičů, závislost rodičů na alkoholu/drogách/jiná závislost, dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, závažné onemocnění někoho blízkého v rodině) a pro děti a jejich rodiny v závažných životních situacích (např. rozvod rodičů, úmrtí blízké osoby). Služba se nabízí také dětem, které byly např. přepadeny, dětem, kterým někdo ublížil (nebo chtěl ublížit) nebo byly svědky násilného trestného činu nebo byly svědky autonehody, apod.

DKC je jediné pracoviště v ČR specializované na pomoc sexuálně zneužitým dětem.

Telefon pro objednání: 241 480 511, mobil: 777 664 672

Součástí krizové pomoci je i tzv. jednorázová okamžitá krizová pomoc dětem a dospívajícím bez objednání v úterý, středu a čtvrtek od 16 do 18 h.

Nonstop Linka důvěry +420 241 484 149, +420 777 715 215

Možnost internetového poradenství na adrese: problem@ditekrize.cz

Adresa:V Zápolí 1250/21, Praha 4 – Michle
Telefon:241 480 511
Mobil:777 664 672
E-mail:ambulance@ditekrize.cz
Web:www.ditekrize.cz