Učitel, školní poradenské pracoviště

Učitel, vychovatel – aktivní práce se vztahy v rámci třídy, kolektivu, individuální konzultace, prevence. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence, některé školy mají k dispozici školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga.

Děti, jejich zákonní zástupci i pedagogové mohou konzultovat přímo na školách.