Středisko výchovné péče Slaný

Středisko výchovné péče ve Slaném poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc a poradenství dětem, rodičům, osobám odpovědným za výchovu i profesionálům v oblasti výchovy a vzdělávání. SVP řeší výchovné, rodinné a školní obtíže, útěky z domova, záškoláctví, šikanu a agresivní projevy.

  • Ambulantní oddělení poskytuje péči o děti a celý rodinný systém v podobě konzultací. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.
  • Internátní oddělení poskytuje dětem a mládeži dobrovolné osmitýdenní preventivně výchovné pobyty, za intenzivní spolupráce rodiny. V rámci dobrovolného preventivně výchovného pobytu jsou hrazeny zákonnými zástupci/osobami odpovědnými za výchovu ubytování a strava.
Adresa: Tomanova 1361, Slaný
Telefon: 771 253 490
Mobil: 778 534 749
E-mail: svp@svpslany.cz
Web: http://www.svpslany.cz