Knihovna Václava Štecha ve Slaném

Knihovna Václava Štecha ve Slaném poskytuje nejen knihovnické služby pro děti a dospělé, ale i množství dalších atraktivních aktivit jako jsou příměstské tábory s knihovnou, výstavy, rukodělné dílničky, Čítálek – Babyklub (služby pro rodiče s nejmenšími dětmi), burzy knih, čtenářské soutěže, Noc s Andersenem, besedy s autory a další. V dětském oddělení mohou trávit volný čas četbou, přípravou do školy, hraním v dětském koutku nebo hraním společenských her. Možnosti využití PC stanic a internetu.

V knihovně se též nachází Klub K – jenž je využíván hlavně dětmi a teenagery k vyplnění volného času. Je možné zde nalézt relaxační pohovky se stolečkem, pohodlné sedací vaky, stolní fotbálek, studijní stolky, prostory pro samostatné aktivity, velký výběr časopisů, komiksů, společenských her a také 5 stanic veřejného internetu. Každé úterý odpoledne probíhají jazykové koutky, kde si děti mohou zdarma procvičit znalosti především angličtiny a němčiny za pomoci dobrovolníků z ICM Slaný, což jsou rodilí mluvčí z nejrůznějších koutů světa.  

Adresa: Masarykovo náměstí 159, Slaný
Telefon: 312 522 238
Mobil: 602 822 041
E-mail: info@knihovnaslany.cz
Web: https://www.knihovnaslany.cz