Komunitní tým Kladno-duševní onemocnění

Komunitní tým pracovníků podporující dospělé lidi se zkušeností s duševním onemocněním a jejich blízké. V týmu najdete tyto profese: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, peer konzultant, psycholog a psychoterapeut. Komunitní tým Kladno je společným pracovištěm Fokus Praha, z.ú. a Baobab z.s.
Terénní služby sociální rehabilitace se poskytují v Kladně a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kladno. Stejně tak i služba chráněné bydlení.
Ambulantní službu sociálně terapeutická dílna mohou využívat lidé z celého okresu Kladno.

Komunitní tým nabízí:
• individuální podpora, pomoc při hájení práv a zájmů
• práce s rodinou a blízkými
• pomoc při řešení obtížných životních situací
• pomoc v aktivním předcházení a zvládání krizových situací spojených se zhoršením zdravotního stavu
• intenzivní podpora v době zhoršení zdravotního stavu v domácím prostředí
• podpora při hledání a udržení zaměstnání
• podpora při zapojení do běžné komunity
• pomoc při řešení problematiky spojené s bydlením
• sociální poradenství, doprovody
• zprostředkování jiných služeb
• psychoterapeutické a psychologické služby.

Adresa:   Huťská 1557, Kladno
Telefon:  
Mobil:      773 073 941, 604 391 208
E-mail:    kt.kladno@fokus-praha.cz
Web:https://fokus-praha.cz/cz/pomahame/centrum-stredni-cechy/komunitni-tym-kladno