Odlehčovací služba

Kolpingova rodina Smečno poskytuje odlehčovací službu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Sociální služba je přednostně poskytována dětem s poruchou autistického spektra a nervosvalovým onemocněním s dg. spinální muskulární atrofie (SMA) a Duchennova muskulární dystrofie (DMD), ve věku 3 – 15 let. Odlehčovací služby jsou poskytovány ambulantní formou v Domě rodin ve Smečně nebo terénní formou v jejich domácím prostředí.

Provozní doba: pondělí až pátek, 8-16 hod. Služby jsou poskytovány za úhradu. U osob s PAS je možné žádat o finanční příspěvek.

Adresa:U Zámku 5, Smečno
Telefon:
Mobil:603 401 854
E-mail:martina.stranska@dumrodin.cz
Web:www.dumrodin.cz