Adiktologie Léčba závislostí Kladno

Služba Adiktologie Léčba závislostí spadá pod Zařízení sociální intervence Kladno a nabízí pomoc, podporu a spolupráci všem, kteří mají problémy se závislostí na návykových látkách např. alkohol, drogy, léky aj. a nebo se potýkají s tzv. nelátkovou závislostí např. gambling, sázky, internet, vztahy a podobně.

AMBULANTNÍ PROGRAM

  • Nízkoprahový program – určen aktivním uživatelům návykových látek, kteří řeší problém, který je nad „jejich síly“ a chtěli by si o této věci promluvit, s někým se poradit.
  • Motivační program – určen pro všechny, kteří cítí, nebo jsou upozorňováni svým okolím, že mají potíže s návykem na alkohol, drogy, gambling, léky apod. a jsou nuceni tuto situaci řešit, ovšem neví jak, střednědobý program v trvání 6 měsíců, který probíhá formou účasti na psychoterapeutických skupinách s frekvencí 1x týdně, podle potřeby klienta může být doplněn o individuální psychoterapii.
  • Doléčovací programy – abstinenční ambulantní forma doléčování, která je určená pro klienty, kteří absolvovali min. základní ústavní léčbu závislosti či terapeutickou komunitu a chtějí pracovat na udržení a rozvoji nově získaného životního stylu.
  • “Klub“ – abstinenční podpůrný program pro dlouhodobě abstinující, kteří prošli dlouhodobou adiktologickou léčbou a doléčováním a mají zájem zůstat v kontaktu, probíhá formou skupinového setkání.
  • Skupina pro rodiče a blízké lidem, kteří užívají návykové látky – poradenství a podpora pro rodiče, partnery, manžele, děti a jiné příbuzné, kteří žijí s někým, kdo je závislý nebo má návykové chování, jež jim způsobuje vztahové problémy v soužití, skupina je otevřená.
Adresa: Jana Palacha 1620, Kladno
Telefon: 312 292 322 (příjem do služby, první kontakt)
Mobil: kontakty na jednotlivé programy na webových stránkách
E-mail:  
Web: https://www.zsi-kladno.cz/ambulantni-dolecovaci-program