Městský úřad Slaný – Sociální práce

Sociální pracovnice Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Slaný (agenda sociální práce) poskytují ve spolupráce s Farní charitou Slaný materiální a potravinovou pomoc lidem v akutní tíživé sociální situaci.

S čím může sociální pracovník pomoci:

  • poskytnout informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace (podpora při hledání ubytování, vyřízení osobních dokladů, pomoc s vyplněním formulářů)
  • předat informace o možnostech poskytování sociálních služeb
  • informovat o základních právech a povinnostech při obstarávání osobních záležitostí
  • pomáhá jednat s referenty jednotlivých odborů úřadu a jinými institucemi
  • zprostředkovává kontakt se společenským prostředím (doprovázení či asistence při vyřizování záležitostí na úřadech apod.).
Adresa: OSVŠZ, Masarykovo náměstí 160/19, Slaný
Telefon: 312 511 246 ; 312 511 216
Mobil:
E-mail: jarolimkova@meuslany.cz  ; horova@meuslany.cz
Web: https://www.meuslany.cz/socialni-prace/os-1099/p1=34243