Služba adiktologické ambulance ve Slaném

Bezplatná nabídka pomoci pro obyvatele města Slaný probíhající formou konzultace a poradenství, na kterou je možné se buď předem objednat na níže uvedených kontaktech, nebo přijít bez objednání (zde je pouze potřeba počítat s delší dobou čekání). Služba se zaměřuje na pomoc dospělým ale i dětem, které jsou ohroženy závislostí (drogy, alkohol, automaty, PC hry, mobil, sociální sítě a další) a jejich rodinným příslušníkům.

Místo realizace služby: Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, kancelář č. 123, Masarykovo náměstí 160/19,Slaný.

Čas:   první pondělí v měsíci 9:00 – 12:00

Terapeuti:   

Mgr. Petra Cinková (dospělí), tel. 739 989 037, cinkova@zsi-kladno.cz

Mgr. Lucie Doležalová (dospělí), tel. 604 233 411, dolezalova@zsi-kladno.cz

Mgr. Michaela Štáfková (děti a dorost), tel. 606 770 175, terapie@zsi-kladno.cz

Adresa: Adiktologie – Jana Palacha 1620, Kladno
Telefon: 312 292 322 (příjem do služby, první kontakt)
Mobil: kontakty na jednotlivé programy na webových stránkách
E-mail: kontakty na jednotlivé programy na webových stránkách
Web: https://www.zsi-kladno.cz/ambulantni-dolecovaci-program